Lämplig som mellanlägg om vägen där röret skall monteras är ojämn.
Ljuddämpare 42 cm
Tystar effektivt utblåsljudet. Monteras mellan radonsug och yttervägg.
Rör 50 mm, böj 90 kort, 10 st
Används där det inte finns utrymme för den långa 90-böjen.
Rör 50 mm, böj 90 lång, 10 st
Vi rekommenderar användning av långa 90-böjar om det finns plats för det. Tryckfallet blir då...
 
             Radonvac AB       Verkstadsvägen 65       714 36 Kopparberg       Telefon: 0580-13196       Epost: info@radonvac.se